โรงเรียนบ้านตากแดด
หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด  ตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่