โรงเรียนบ้านตากแดด
หมู่ที่ 4 บ้านตากแดด  ตำบลตากแดด  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง